Liczba odwiedzin strony: 35615 Osób na stronie: 3
 

Kancelaria notarialna
Piotr Jachyra

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 144 poz. 1522 - Warunki przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2004 r.) Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje: § 1.  Osoby prawne lub osoby fizyczne niebędące producentami owoców i warzyw mogą przystąpić do organizacji producentów owoców i warzyw, jeżeli:   1)   statut albo umowa organizacji producentów owoców i warzyw określa: a)  możliwość oraz tryb przyjęcia do tej organizacji osoby prawnej lub osoby fizycznej niebędącej producentem owoców i warzyw, b)  prawa i obowiązki przyjętej do tej organizacji osoby prawnej lub osoby fizycznej niebędącej producentem owoców i warzyw;   2)   osoba prawna lub osoba fizyczna niebędąca producentem owoców i warzyw posiada środki techniczne, umożliwiające w szczególności przechowywanie, magazynowanie, sortowanie lub pakowanie owoców lub warzyw;   3)   osoba fizyczna niebędąca producentem owoców i warzyw lub osoba kierująca działalnością osoby prawnej niebędącej producentem owoców i warzyw lub inna osoba w niej zatrudniona posiada kwalifikacje zawodowe umożliwiające zarządzanie działalnością organizacji producentów. § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ________ 1)    Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).
Monitor Polski 1997 Nr 4 poz. 29 - Określenie ogólnego dopuszczalnego połowu w 1997 r. niektórych gatunków ryb na polskich obszarach morskich oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego p
ZARZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu w 1997 r. niektórych gatunków ryb na polskich obszarach morskich oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe. (M.P. z dnia 28 stycznia 1997 r.) Na podstawie art. 8 i art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145) zarządza się, co następuje: § 1.  Ustala się w 1997 r. ogólny dopuszczalny połów dla podanych poniżej gatunków ryb: 1)  śledź                 - 121.800 ton, 2)  szprot                - 130.200 ton, 3)  dorsz                 - 38.000 ton, 4)  łosoś                 - 24.284 sztuk. § 2.  1. Dyrektorzy urzędów morskich dokonają podziału ogólnego dopuszczalnego połowu, o którym mowa w § 1, na indywidualne kwoty połowowe według następujących zasad:   1)   dorsz: a)  3.000 ton - dla łodzi pokładowych i łodzi bezpokładowych, bez dokonywania podziału na poszczególne łodzie, b)  35.000 ton - dla kutrów rybackich, do podziału na poszczególne kutry rybackie według zasad określonych w załączniku do zarządzenia,   2)   łosoś - indywidualnie na statki rybackie, wyłącznie dla tych podmiotów, które posiadają bazę połowową, bazę sprzętową oraz wnieśli do dnia 31 listopada 1996 r. opłatę na zarybianie w polskich obszarach morskich,   3)   śledź i szprot - indywidualnie na statki rybackie według zapotrzebowania, aż do wyczerpania się kwoty ogólnego dopuszczalnego połowu. 2. W momencie wyczerpania się kwoty ogólnego dopuszczalnego połowu śledzia lub szprota dyrektorzy urzędów morskich wprowadzą zakaz połowu tego gatunku ryb do końca 1997 r. § 3.  Suma indywidualnych kwot połowowych przyznanym podmiotom na poszczególne...
KRS 0000267427 - FUNDACJA OCHRONY ZWIERZĄT "BEZPIECZNA PRZYSTAŃ"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FUNDACJA OCHRONY ZWIERZĄT "BEZPIECZNA PRZYSTAŃ" FUNDACJA 2006-11-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PRZYTYK 9/20 01-962 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000267427
KRS 0000267426 - STOWARZYSZENIE SŁUSZNE ODSZKODOWANIA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE SŁUSZNE ODSZKODOWANIA STOWARZYSZENIE 2006-11-14 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WYSPIAŃSKIEGO 21/4 60-750 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000267426
KRS 0000267425 - "EGECO" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"EGECO" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL. JANA PAWŁA II 80/62 00-175 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
107-000-63-85 140763413 0000267425
KRS 0000267423 - "TYREX" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"TYREX" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŁĄKOWA 8 05-092 ŁOMIANKI ŁOMIANKI WARSZAWSKI ZACHODNI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
522-101-44-05 10924618 0000267423
KRS 0000267422 - INNOV8 CONSULTING SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
INNOV8 CONSULTING SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-09 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POLNA 48/13 00-644 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
701-004-76-79 140774486 0000267422